Retail Distribution

Kênh bán hàng đại lí luôn là lựa chọn hàng đầu để gia tăng doanh số cho công ty.
Nhưng có một thực tế là lượng hàng hoá vào kênh phân phối sẽ có độ ổn định tuỳ thuộc phải khả năng sắp xếp của nhà bán. Tại kho WeStore, chúng tôi sẽ giúp bạn