Chuỗi cung ứng: Phát minh thần tốc của AI và con người

Khi chiếc máy bay đầu tiên được phóng lên không trung, đó là lúc nhân loại không thể hiểu được ý tưởng về sáng chế này. Nhưng trải qua thêm 1000 năm nữa, mọi người đều không ai dè mắt với một cỗ máy khổng lồ bay lên bầu trời. Vì vậy, Hollywood đánh thức thế giới với Kẻ hủy diệt vào năm 1984, và rất ít người nghĩ đến việc vì sao chúng ta không ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên đến năm 2018, mọi thứ đã thay đổi và trí tuệ nhân tạo nhanh chóng được tích hợp vào các quy trình hoạt động trên toàn thế giới.

Ứng dụng vào quản lý chuỗi cung ứng, để làm giảm đáng kể các lỗi mà con người có xu hướng mắc phải, việc tự động hóa (AI, Robotics, v.v.) thông qua dạy robot thực hiện các công việc, nhiệm vụ gần như hoàn hảo. Lúc này, con người không cần phải đào tạo một robot hoặc hướng dẫn nó các kỹ năng mới, chỉ cần mã hóa một thói quen vào phần mềm. Robot làm việc mà không ngủ, không cần thức ăn hay nước uống. Có phải thuật ngữ “chúng tôi chỉ ra con người” gây cản trở hiệu quả trong ngành cung ứng (hoặc bất kỳ ngành nào khác)? AI thực sự có thể khiến con người trở nên lỗi thời?

Tự động hóa đang có những bước tiến vững chắc trong mạng lưới chuỗi cung ứng, đó là lý do tại sao nó càng trở nên rõ ràng hơn trong chuỗi cung ứng hiện đại. Các nhiệm vụ lặp lại hằng ngày có thể dễ dàng được lập trình và cho phép robot thực hiện nhiệm vụ, giải phóng con người khỏi các nhiệm vụ này và theo chiều hướng tích cực thì nó cho phép con người . Có nhiều thời gian và tự do hơn để tập trung vào việc xây dựng các yêu cầu đổi mới cho chuỗi cung ứng.

What kind of will go?

Now the question remains, what jobs will be replaced by AI, and what jobs will stay. As AI technology improves, we will need more people to keep these machines and processes up-to-date and running smoothly. When we walk into a warehouse of the future, the workforce without a doubt, will look different. As technology advances, certain people tasks will fall by the wayside. For example, tasks such as sorting can be easily automated and has already been implemented today in some supply chains. There are many simple jobs which don’t require very advanced skill sets, hence, entry-level warehouse operator jobs can be easily replaced. This leaves the positions of higher levels open, the best defense against this phenomenon is to equip yourself with higher level education or a skill-set of relevant proportions to outdo these intelligent automations.  Human-centric career paths, such as human resources, leadership roles, maintenance, and quality can't be so easily replicated by wires and solenoids.

History tells us technology and automation tend to create more jobs than they destroy, but we don't tend to know what those jobs are yet. Efficiency alone isn't enough these days, and managers must identify and create new positions to usher in both automation and the maintenance required to keep it running.

What kind of jobs will stay?

Các công việc sẽ được giữ lại liên quan đến vị trí dựa vào máy tính, chẳng hạn như giám sát, bán hàng và tạo khách hàng tiềm năng sẽ "an toàn" với việc tự động hóa. Sự tiếp xúc của con người có thể tạo ra sự khác biệt, đặc biệt trong phạm vi tiếp cận và giao nhận của khách hàng B2B và B2C. Các công việc khác cũng có nhu cầu cao bao gồm kỹ thuật hệ thống và kiểm soát chất lượng, đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả cao của công nghệ AI.

Những công việc như cập nhật chuyến, hàng cũng có thể được tự động hóa và loại bỏ dịch vụ đại lý của con người tuy nhiên không loại bỏ dịch vụ trực tiếp. Quả thật, phạm vi công việc cũng có thể mở rộng, đặc biệt là giao tiếp đối mặt với khả năng quản lý từ xa và khả năng quản lý dịch vụ hậu cần từ một máy tính tại nhà. Các yếu tố tự động hóa và công nghệ cao này mở ra một nơi mới tăng cường độ tin cậy của hoạt động mạng và công việc CNTT.

How Automation Changes Procedures

Theo nghĩa kinh doanh, một “bức tranh thành công” của chuỗi cung ứng được hiện lên khi. Xe tự lái có thể giao hàng. Công ty sẽ không phải chờ đến đợt nhận hàng tiếp theo và các phương tiện xe tải giao hàng có thể tự lái xe suốt đêm mà không cần dừng lại để ngủ hay ăn uống. Điều này không có nghĩa là sự kết thúc cho các xe tải điều khiển bởi con người. Tuy nhiên, bạn đồng hành của con người có thể sẽ phải gắn thẻ “trách nhiệm pháp lý”, vẫn sẵn sàng điều khiển xe nếu có động cơ tự động dừng hoạt động hoặc bị xâm phạm hệ thống thông qua các nỗ lực từ hacker.

To look back at history again, elevators once needed a person to operate them. Fast forward decades later, and elevators were fully automated despite the scepticism from the public on its safety concerns etc. A human would only be required whenever the elevator broke down or malfunctioned, similarly, this is the concept of the automated delivery truck-human relation.

How Does This All Relate to Quality?

You might ask yourself how to connect the dots to quality. Quality should be viewed holistically, knowing that each part of a company affects the other and putting in processes and improvements that streamline work across those parts. AI that prevents cyber-attacks that could cripple hardware in an automated truck is a part of the quality system, ensuring customers are receiving product quickly and safely. Removing human error from a picking and sorting process through AI is an improvement to quality. Quality is more than just documents and records, it’s a transformative mindset that is always seeking to add value to customers, and if quality is not as important as it should be in your company’s culture, you will be late to the game when it comes to AI technology.

A Timeline for Automation

These new implementations could come to realisation sooner than we think. The timeline primarily depends on the amount of investment top companies are willing to make into tech such as robots and programming. This will flower if all these companies adopted similar automation system so to standardize these systems for the adaptation of smaller companies in the later years.

The pressure from clients to move toward automation could affect supply chain partner behaviour, too. If we keep transparency on the forefront, automation could be within reach sooner rather than later. If, however, companies remain hesitant and cautious, preferring instead to lean on familiar practices over new ones, your road to automation may take the scenic route.

At the end of the day, it's important to keep an eye on the progression of AI technology: it will eventually directly affect your business and possibly put you in the forefront and ahead of your competitors.