Kho theo yêu cầu làm gián đoạn ngành công nghiệp hậu cần?

Chúng ta sống trong một thế giới kết nối, nơi mọi thứ phải nhanh chóng và chính xác bao gồm cả trong thế giới kinh doanh. Nhu cầu của khách hàng thực sự rất khó lường trước, đòi hỏi các doanh nghiệp phải thích ứng với nhu cầu quen thuộc của khách hàng. Các ngành công nghiệp như thực phẩm và tạp hóa, vận tải và hậu cần hiện đang triển khai “Dịch vụ theo yêu cầu” trực tuyến. Sự ảnh hưởng của Thương mại điện tử tác động rất lớn đến các khía cạnh kinh doanh. Các nhà bán lẻ buộc phải mở rộng đến bất kỳ vị trí có thể truy cập và đa dạng hóa sản phẩm của họ. Do đó, họ cần có nhiều không gian hơn để cung cấp hàng hóa cho khách hàng.

Trong ngành công nghiệp hậu cần, kho theo yêu cầu đã bị gián đoạn theo chiều hướng tích cực trong một vài năm. Nó cho phép thuê một nhà kho dựa trên yêu cầu có nghĩa là các doanh nghiệp có thể có được không gian linh hoạt. Khái niệm này rất hữu ích đặc biệt là trong việc đối phó với thị trường theo mùa hoặc các sản phẩm theo mùa. Sự tồn tại của kho theo yêu cầu đã tăng lên do tính linh hoạt phù hợp với nhu cầu của các doanh nghiệp. Không giống như các thủ tục cho thuê truyền thống yêu cầu các điều khoản dài hạn và thanh toán đầy đủ cho toàn bộ không gian, kho theo yêu cầu cho phép các cam kết ngắn và chi phí cũng dựa trên các không gian cho thuê.

Tương tự như vậy đối với các doanh nghiệp có kho, họ sẽ không luôn luôn đi đúng hướng. Có những lúc kho của họ phải đối mặt với mùa giảm giá dẫn đến không tận dụng hết không gian. Những không gian có sẵn này có thể được cho thuê trong thời gian ngắn cho các doanh nghiệp yêu cầu diện tích nhỏ hơn. Do đó, họ sẽ có lợi cho những người thuê, giúp họ được kết nối trong việc tiếp cận khách hàng của họ và các doanh nghiệp có thể sử dụng lại không gian một khi thời gian cho thuê kết thúc.

Do đó, các công ty thương mại điện tử và khởi nghiệp cần không gian linh hoạt và tương đối nhỏ, nhà cung cấp Kho theo yêu cầu như WeStore sẽ hữu ích trong việc hỗ trợ các hoạt động vận hành. Mặt khác, các doanh nghiệp có không gian sử dụng không hết năng suất có thể nắm bắt cơ hội này trong việc tối đa hóa thu nhập.

Source: datexcorp.com