Hãy bắt đầu với một vài thông tin chi tiết về doanh nghiệp của bạn. Miễn phí đăng ký thông tin kho cần cho thuê với Westore

Step 2 of 4

 Thông tin nhà cung cấp
2
 Chi tiết kho
3
 Các dịch vụ
4
 Thông tin giá

2. Chi tiết kho

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
8:00
24:00
Khô
Mát
Lạnh
Kho Ngoại Quan
Hazardous materials (HAZMAT)
Square Feet
Meters
Cho thuê theo m²
Cho thuê theo m³
Pallet
Square Feet
Square Feet
Please upload images that show the inside and outside of your property.