Hãy bắt đầu với một vài thông tin chi tiết về doanh nghiệp của bạn. Miễn phí đăng ký thông tin kho cần cho thuê với Westore

Step 3 of 4

 Thông tin nhà cung cấp
 Chi tiết kho
3
 Các dịch vụ
4
 Thông tin giá

3. Các dịch vụ

Lưu trữ ngắn hạn
Lưu trữ dài hạn
Retail distribution
Ecommerce fulfilment
Handling
Container unloading
Wholesales Fulfilment - B2B
Ecommerce Fulfilment - B2C
Labeling
Cross dock
Wrapping
Palletization
Kitting
Return process
Transportation
Custom clearance