Hãy bắt đầu với một vài thông tin chi tiết về doanh nghiệp của bạn. Miễn phí đăng ký thông tin kho cần cho thuê với Westore

Step 4 of 4

 Thông tin nhà cung cấp
 Chi tiết kho
 Các dịch vụ
 Thông tin giá

 Chúng tôi đã lưu giữ công việc của bạn! Vui lòng tạo tài khoản để hoàn thành việc đăng kí kho.

Tạo tài khoản của bạn

Thông tin kho của bạn được lưu, còn một bước cuối cùng là tạo tài khoản WeStore để   có thể đăng tin kho của bạn. Bạn cần một tài khoản để quản lý kho và xác nhận các yêu cầu của khách hàng.

Or