10 cách để thúc đẩy hiệu suất chuỗi cung ứng với dữ liệu lớn

News / thg 9 24, 2020


Sẽ thực sự tốt hơn? Khi nhắc đến chuỗi cung ứng giữa người giao hàng và dữ liệu lớn, nhiều dữ liệu hơn không đồng nghĩa sẽ tương đương với năng suất tốt hơn. Để tận dụng và sử dụng dòng dữ liệu như một chìa khóa thành công, dưới đây là các mẹo giúp tăng hiệu suất khi sử dụng dữ liệu lớn trong chuỗi cung ứng.

Odoo image and text block

1. Loại bỏ Silo

Với rất nhiều chi nhánh và phòng ban, thật khó để có lọc được kết quả đo lường và dữ liệu trong cùng 1 hệ thống riêng lẻ, nhưng quan trọng là nó có thể cắt ngang toàn bộ tổ chức và tạo ra các phương tiện để xem tổng hợp dữ liệu. Nếu không, bạn sẽ phải lục tìm trong cả một xô dữ liệu hỗn độn.

2. Cân nhắc các dữ liệu cần thiết từ nhà cung cấp và đại lý

Tạo một chiến lược dữ liệu hoạt động trong môi trường nơi mà một số chức năng được thực hiện bằng đội ngũ của công ty và của bên thứ ba. Công ty có nhiều nhà cung cấp sẽ gặp khó khăn trong việc thống nhất tất cả các thông tin này.

Odoo text and image block
Odoo image and text block

3. Quy trình nghiêm ngặt

Bạn có thể có tất cả các hệ thống tuyệt vời trên thế giới, nhưng nếu quy trình không nghiêm ngặt thì sẽ không có dữ liệu chuẩn để làm việc. Việc tuân thủ quy trình hoạt động sẽ cho phép dữ liệu trở nên có ý nghĩa và đúng lúc. Ngoài ra, thực hiện theo quy trình thường xuyên sẽ mang lại sự thống nhất và đúng đắn cho dữ liệu.

4. Xem xét Công ty Logistics bên thứ ba (3PL)

Những 3PL đang nhìn vào một bức tranh lớn hơn và họ có thể tìm thấy những cơ hội thông qua các trang mạng và truyền thông ở nhiều kênh khác nhau nhằm mang đến những tiềm năng cho chính mình.

Odoo text and image block
Odoo image and text block

5. Thông tin kịp thời

Thông qua dữ liệu lớn, giờ đây chúng ta xây dựng các công cụ phá vỡ một số chức năng của nhà phân tích truyền thống mà chúng tôi đã có trong nhiều thập kỷ. Trong những gì chính thức mất vài tuần và vài tháng để một nhà phân tích xác định, chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cơ bản và các công cụ phần mềm khác nhau để cung cấp cho chúng tôi thông tin ra quyết định chỉ trong vài phút.

6. Nền tảng đến từ việc phân tích mô tả đến các biện pháp dự đoán hoặc quy tắc

Mọi người đang cố gắng dựa vào những báo cáo từ tin tức để có thể dự đoán được tin tức.

7. Chi phí

Các công ty thông minh luôn tìm mọi cách để đạt được dữ liệu lớn nhưng đồng thời họ cũng chú ý đến chi phí xây dựng và hoạt động.

8. Khả năng tương thích

Có thể đo lường được sự tuân thủ với các đối tác thương mại như nhà vận chuyển và nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng là rất quan trọng. Dữ liệu lớn có thể ghi điểm và quản lý hiệu suất của tất cả các nhà cung cấp của bạn. Xác định những đối tác có quá trình hoạt động không hiệu quả đang khiến bạn và họ mất nhiều chi phí. 

Odoo text and image block
Odoo image and text block

9. Chi phí để phục vụ

Đây là một cuộc trò chuyện nổi bật và một con đường thành công mà các doanh nghiệp đang theo đuổi. Độ chi tiết trong việc đo lường chuỗi cung ứng có thể được phục vụ bởi dữ liệu lớn và giúp các công ty hiểu được nhà cung cấp cũng như khách hàng nào chi phí nhiều nhất. Chiến lược dữ liệu lớn hiệu quả sẽ cho phép bạn hợp tác với các đối tác trong chuỗi cung ứng để loại bỏ các chi phí không cần thiết ra khỏi hệ thống. Các công ty đang trở nên tốt hơn trong việc kết hợp kinh nghiệm học được và dữ liệu lớn vào việc thiết lập giá cho họ.

10. Hiểu về sự giả định

Dữ liệu chất lượng cho phép bạn chạy các tình trạng giả định và nghiên cứu các kênh mạng để thấy được với những thay đổi đề xuất có tạo ra kết quả cụ thể hay không. Từ đó có thể xác định sự không hiệu quả, các cải thiện không được thực hiện, loại bỏ lãng phí và cắt giảm chi phí.

Odoo text and image block