Xu hướng phát triển cho các nhà vận hành kho

News / thg 9 24, 2020


Vận hành kho hàng sẽ rất tốn kém cho các công ty. Chi phí đất đai, xây dựng, máy móc, nhân công và các mặt hàng được lưu trữ trong kho có thể lên tới một số tiền đáng kể. Hầu hết các công ty muốn tối đa hóa hoạt động của kho, bằng cách hợp lý hóa việc sắp xếp và lấy hàng hóa, giảm thời gian hàng hóa được lưu trữ trong kho, hoặc tự động hóa càng nhiều càng tốt để giảm thiểu chi phí lao động, trong khi vẫn cải thiện độ chính xác.

Các công ty cũng có thể giảm chi phí và cải thiện hiệu quả của kho bằng cách tối đa hóa việc sử dụng không gian, đảm bảo rằng có thể lưu trữ càng nhiều mặt hàng càng tốt trong không gian tối ưu nhất.

Tuy nhiên, đối với hầu hết các nhà vận hành kho, luôn có không gian lưu trữ bị bỏ trống, không được sử dụng hết năng suất có sẵn trong kho của họ. Các công ty sở hữu kho thường đánh giá và ước tính không gian lưu trữ mà họ yêu cầu hoặc sẽ yêu cầu khi thành lập các cơ sở lưu kho này. Tham vọng lớn của các công ty sẽ luôn dẫn đến việc ước tính khối lượng lưu trữ lớn hơn thực tế. Đã nhiều lần, các nhà vận hành kho tìm thấy kệ, giá đỡ và pallet đóng bụi do sử dụng không hết năng suất.

Xu hướng ngày càng tăng về việc tối đa hóa sử dụng các không gian lưu kho

Do chiếm một khoản khá lớn trong chi phí của việc vận hành và thiết lập một kho hàng, chủ doanh nghiệp lựa chọn việc thành lập kho riêng, họ sẽ bị hạn chế về mặt tài chính để đầu tư cho các trung tâm phân phối và trung tâm xử lý đơn hàng. Điều này mở ra một cơ hội cho các chủ kho hiện tại để mời đón cho các doanh nghiệp muốn thuê không gian sử dụng không hết năng suất của họ. Do đó, con đường hiện tại là thông qua kho theo yêu cầu. Kho theo yêu cầu cung cấp cho chủ kho một cơ hội để tăng doanh thu của họ bằng cách cho thuê các không gian chưa sử dụng.

Lợi ích của việc cho thuê không gian lưu trữ dư, không sử dụng

Bằng cách cho phép các doanh nghiệp khác sử dụng không gian lưu trữ kho dư của mình, chủ kho có thể tối ưu hóa khoản đầu tư của họ cho kho và còn kiếm thêm doanh thu. Trong mùa cao điểm, các doanh nghiệp liên tục bị tình trạng biến đổi số lượng hàng tồn kho. Khối lượng hàng hóa bị vượt quá khả năng lưu trữ của họ. Trong thời gian này, các doanh nghiệp có thể tìm đến bạn, các nhà vận hành kho và chủ sở hữu để giải cứu họ khỏi tình trạng hỗn loạn này.

Vì việc cho thuê kho chính là một doanh nghiệp, cho phép các doanh nghiệp khác sử dụng không gian của bạn sẽ càng làm tăng uy tín của công ty bạn. Theo thời gian, khi càng nhiều doanh nghiệp thuê không gian lưu trữ trống của bạn, doanh nghiệp của bạn càng có được sự tin tưởng trên thị trường. Điều này có thể chứng minh một yếu tố thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp kho bãi của bạn. Hơn nữa, bạn với tư cách là nhà điều hành kho có thể bù đắp đáng kể chi phí hàng tháng dựa vào thu nhập bổ sung nhận được từ các dịch vụ mới được thêm vào này.

Một khía cạnh khác có thể dùng để xem xét nó là Thương mại điện tử đã một mình làm thay đổi các hoạt động hậu cần cho ngành bán lẻ. Ở đó, không còn giải pháp “kho một kích cỡ phù hợp với tất cả”. Hoàn thành đơn hàng giúp dự báo nhu cầu chính xác, hoặc tìm ra cách tốt nhất để di chuyển hàng tồn kho về phía khách hàng, và cũng có thể đảo ngược hậu cần, hoặc cách tốt nhất để quản lý hàng trả lại và chỉnh sửa hàng tồn kho. Chiến lược liên quan đến các cơ sở kho có thể mở rộng khác nhau về quy mô, dịch vụ, gần với khu đông dân và thời gian hoạt động. Cuối cùng, tất cả mọi thứ đều phục vụ mục đích tối ưu hóa giao hàng dặm cuối cùng. Và bạn sẽ có cơ hội để đóng một phần quan trọng.

Nói một cách đơn giản, để giao hàng cuối cùng trở nên tốt nhất, các doanh nghiệp thương mại điện tử cần sở hữu hoặc có quyền truy cập vào các trung tâm xử lý đơn hàng ở gần khách hàng của họ và trong bối cảnh thương mại điện tử, thì là trên toàn thế giới. Bằng cách truy cập vào các trung tâm phân phối và xử lý đơn hàng trên toàn quốc và ngoài nước, doanh nghiệp có thể đáp ứng mong đợi của khách hàng về việc giao hàng nhanh chóng. Điều đó sẽ làm tăng nhu cầu cho các dịch vụ kho bãi của bạn.