Đối tác
image people
image warehouse
boost
Đối với chủ kho
Một cách hợp lý cho khách hàng để giải quyết nhu cầu hàng quá tải mùa cao điểm
check Quảng cáo miễn phí về kho cho bên cung cấp kho
check Chụp hình, đăng tin miễn phí về kho sau khi thẩm định
check Quản lý và chỉ tính phí trên giao dịch thành công
check Cung cấp nhân viên sales miễn phí để đẩy nhanh các giao dịch tăng độ lắp đầy kho cho khách trong thời gian ngắn nhất
check Tăng doanh thu/lợi nhuận cho chủ kho
boost
Đối với chủ hàng
Một cách hợp lý cho khách hàng để giải quyết nhu cầu hàng quá tải mùa cao điểm
check Tìm kiếm nhanh theo nhu cầu thuê (nhỏ lẻ, ngắn hạn, dài hạn, dịch vụ…)
check Cung cấp thông tin rõ ràng, cụ thể về kho (đặc tính và giá cả tham khảo)
check Quản lý giao dịch, đơn giản các quy trình giao dịch
check Tiết kiệm thời gian kiểm định chất lượng,thương lượng giá cả
check Tiết kiệm chi phí thuê kho vừa nhu cầu (nhỏ lẻ, ngắn hạn hay dịch vụ)
image warehouse